Promocja Zdrowia

Z radością informujemy, że 5 czerwca 2019 roku nasze przedszkole po dwuletnich staraniach otrzymało Wojewódzki Certyfikat - "Szkoła promująca zdrowie"!

 

RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA

naszego przedszkola

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O CERTYFIKAT WOJEWÓDZKI:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp6zgora/zalacznik-raport.pdf

 

 

Plan pracy naszego przedszkola w ramach ww. projektu na

rok szkolny 2019/2020:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp6zgora/plan-promocja-zdrowia-2.odt

 

Fotorelacja z działań podjętych w roku szkolnym 2019/2020 w ramach programu "Szkoła promująca zdrowie":

03.03.2020 Myszki w II etapie III Festiwalu Przedszkolnych Talentów pt. "Zdrowo-kolorowo", 

dzieci z naszego przedszkola zajęły III miejsce.

 

26.02.2020 Wizyta Pani pielęgniarki w przedszkolu.

 

10.01.2020 Zajęcia ruchowe - rytmiczne w Szkole Muzycznej.

 

29.11.2019 Warsztaty zdrowia psychicznego "Kiedy pani złość przychodzi z wizytą"

prow. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna. 

 

25.11.2019 Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy z RATmisiem. 

 

20.11.2019 Festiwal Przedszkolnych Talentów w Szkole Podstawowej nr 13.

 

18.11.2019 Spotkanie z Panem Policjantem - zajęcia warsztatowe dotyczące niebezpieczeństw czekającyh na dzieci i nauka sposobów radzenia sobie z nimi. 

 

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) jest realizowany w Polsce od 1991 r. Rozpoczął się od 3-letniego projektu pilotażowego (1992-1995), zainicjowanego przez Biuro Regionalne dla Europy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W Polsce projekt ten był realizowany w 14 wybranych w demokratyczny sposób szkołach podstawowych z 10 województw. Koncepcja i strategia tworzenia SzPZ została przyjęta i zaadaptowana do polskiego systemu edukacji. Projekt ten uruchomił oddolne działania szkół oraz zainicjował tworzenie sieci szkół promujących zdrowie w całym kraju. Od 2006 r. sieci szkół promujących zdrowie istnieją we wszystkich województwach. Program SzPZ, przez pierwsze 15 lat, był rozwijany w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w 1992 r. w wyniku porozumienia WHO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. W 2008 r. ESSzPZ przekształciła się w Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie (Schools for Health in Europe SHE). Polska, wraz z innymi 45 krajami, jest członkiem tej sieci. W 2006 r. w Polsce, opracowano nowy model i standardy SzPZ oraz narzędzia do autoewaluacji jej działań, w 2016 r. dokonano ich modyfikacji. W 2017 r. opracowano model i standardy oraz narzędzia do autoewaluacji w przedszkolu promującym zdrowie (PPZ).

 

 

Co to jest promocja zdrowia?

Promocja zdrowia jest nową, rozwijaną na świecie od lat 80. XX w., strategią działań dla umocnienia zdrowia ludzi – jednostek i społeczności. W 1986 r., w Karcie Ottawskiej Promocji Zdrowia – podstawowym dokumencie w tej dziedzinie – promocję zdrowia zdefiniowano jako proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę. Najbliższe tej definicji jest nieco zmodyfikowane znane hasło: Nasze zdrowie w naszych rękach. Oznacza ono, że ludzie – jednostki i społeczności – mogą i powinni podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia.

 

 

 

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp6zgora/procedura-nadawania-krajowego-certyfikatu.pdf

 

PROGRAMY PROZDROWOTNE aktualnie realizowane w naszej placówce:

  • Kubusiowi Przyjaciele Natury - OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY zachęcający dzieci do dbania o zdrowie, 
  • Mamo, tato wolę wodę! - OGÓLNOPOLSKI PROGRAM  ,
  • Akademia Aquafresh - OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ, 
  • Dzieciaki-mleczaki - OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY na temat walorów mleka i jego przetworów oraz kształcenia prawidłowych nawyków żywieniowych przez zabawę,
  • Czyste powietrze wokół nas - SANEPIDOWSKI PROGRAM EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ, 
  • Co ci chodzi po głowie? - SANEPIDOWSKI PROGRAM PROFILAKTYKI WSZAWICY, 
  • Zippi i przyjaciele  - OGÓLNOŚWIATOWY PROGRAM ZDROWIA PSYCHICZNEGO,
  • Chronimy dzieci - OGÓLNOPOLSKI PROGRAM CERTYFIKOWANIA PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH POLITYKĘ OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM.

 

Koordynator Programu Przedszkole Promujące Zdrowie w naszym przedszkolu - mgr Ewa Kulas

Zastępca Koordynatora Programu - mgr Klaudia Nowotna

 

RAPORT 2017/2018:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp6zgora/nowy-raport(2).pdf

 

Plan pracy 2018/2019

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp6zgora/przedszkole-promujace-zdrowie.odt