Kącik psychologa

Psycholog/ terapeuta przedszkolny: Marta Wilusz

 

Zaproszenie,

Drogi rodzicu zapraszamy gdy niepokoi Cię zachowanie dziecka,

Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z Nim,

Masz pytania dotyczące Jego funkcjonowania w szkole,

Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowawczym,

Masz pytania i nie wiesz do kogo się zwrócić....

 

Dzień dobry!

W pracy w Miejskim Przedszkolu nr 6, realizuję dwa podstawowe cele:

  1. Wspieram dzieci we wszechstronnym rozwoju w oparciu o ich indywidualny potencjał.
  2.  Współpracuję z rodzicami i nauczycielami w realizacji procesu wychowawczego, który wspiera wszechstronny rozwój każdego dziecka. Cele te realizuję przez diagnozę, zajęcia z dziećmi i psychoedukację.

Diagnoza jest oparta o:

  • obserwację dziecka w relacjach z dziećmi i osobami dorosłymi, w trakcie zorganizowanych zajęć i zabawy dowolnej;
  • rozpoznanie aktualnego funkcjonowania poznawczego (realizacja określonych zadań);
  • informacje uzyskane od rodziców i nauczycieli oraz wynikających z badań prowadzonych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub przez innych specjalistów (neurolog, psychiatra dziecięcy, pedagog terapeuta

Wspieram dzieci głównie w społecznym i emocjonalnym rozwoju prowadząc:

  • zajęcia indywidualne (np. w sytuacjach kryzysowych, gdy jest zaburzone poczucie bezpieczeństwa, sprawstwa);
  • zajęcia w małych grupach (np. nad relacjami w grupie rówieśniczej, trening relaksacyjny);
  • w grupie rówieśniczej (np. trening umiejętności społecznych, zajęcia doskonalące procesy poznawcze).

Współpracuję z rodzicami i nauczycielami:

  • w doskonaleniu umiejętności wychowawczych, w oparciu o dialog uwzględniający wiedzę i doświadczenie wszystkich stron, uczestniczących w procesie wspierającym rozwój dzieci.

 

Serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane do współpracy.

psycholog Marta Wilusz 

Kontakt e-mailowy:

martawilusz@o2.pl

 

Zapraszam także na moją stronę internetową na której postaram się umieszczać zawsze coś nowego:

 http://psychologzielonagora.pl