Pliki do pobrania

 

1. STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 w Zielonej Górze:

WKRÓTCE do pobrania

 

2. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA:

http://mp6zgora.eprzedszkola.pl/index.php?m=strona&id=23

 

3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM I PRZEWLEKLE CHORYM:

procedura postępowania z dzieckiem chorym i przewlekle chorym.pdf

 

4a. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY W PRZEDSZKOLU:

 

 

4b. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA OWSICY W PRZEDSZKOLU:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp6zgora/procedura-postepowania-w-przypadku-stwierdzenia-owsicy(1).pdf

 

5. PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA DZIECIOM PODCZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU I POZA PLACÓWKĄ:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp6zgora/procedura-zapewnienia-bezpieczenstwa-i-zdrowia-dzieciom-podczas-pobytu-w-przedszkolu-i-poza-placowka.pdf

 

7. PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 14.02.2017:

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-przedszkolne-i-edukacja-wczesnoszkolna.-pp-z-komentarzem.pdf

 

 

 

8. PROGRAM POLITYKI OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 6:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp6zgora/program-polityki-ochrony-dzieci-przed-krzywdzeniem-w-miejskim-przedszkolu-nr-6.pdf

 

9. PORADNIK DOTYCZĄCY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY:

http://tarcza.lubuskie.pl/Biblioteczka/Jesli-dziecku-dzieje-sie-krzywda-poradnik