10.11.2022 "Szkoła do Hymnu"- 11listopada Święto Niepodległości.

rok temu

Dzień 11 listopada to Święto Niepodległości - najważniejsze święto dla wszystkich Polaków. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. W naszym przedszkolu od najmłodszych lat podejmujemy działania wychowawcze mające na celu wzmacnianie właściwych postaw patriotycznych i  uświadomienie dzieciom, jak ważna jest przynależność do społeczności lokalnej, do której przynależą i, w której wzrastają oraz uświadomienie dzieciom wagi symboli narodowych, znajomość i pamięć bohaterów narodowych i miejsca pamięci narodowych. Dlatego dzisiaj odbyły się zajęcia i pogadanki na temat Święta Niepodległości oraz znaczenia polskich symboli narodowych. Przedszkolaki w każdej z grup wykonały, flagi, godła Polski oraz kotyliony. Nasze przedszkole bierze udział w akcji "Szkoła do Hymnu" i o godzinie 1111 dzieci wraz z wychowawczyniami uroczyście odśpiewały Hymn Rzeczypospolitej Polskiej ,,Mazurek Dąbrowskiego”. Dzień ten był przepełniony radością i dumą.  Propagowanie, upowszechnianie i rozwijanie pożądanych postaw patriotycznych kształtuje u dzieci pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.